Algemene huurvoorwaarden

Beste huurder,

Ons gebouw kent een uniek concept. BuBeClu heeft een standaard drankvoorraad die u geacht wordt te gebruiken. Speciale wensen uitsluitend in overleg met de beheerder. U bepaalt zelf wat u wel en wat u niet wilt gebruiken binnen ons gebouw. Zo wordt een feestje betaalbaar voor iedereen! Hiervoor zijn echter wel goede afspraken nodig die we met u vastleggen. U verklaart d.m.v. het overmaken van de vaste aanbetaling van €150,00 dat u deze voorwaarden hebt gelezen!

Het meenemen van eigen apparatuur of inhuren van derden die dit voor u regelen kan alleen met toestemming van de stichting.

Het is niet toegestaan uw eigen drank mee te nemen zonder toestemming van BuBeClu!

Roken is niet toegestaan behalve in het daarvoor bestemde rookhok aan de achterzijde van het gebouw.

Mailcontact: Zonder een bevestigingsmail en aanbetaling, welke automatisch wordt geregeld na het volledig te hebben doorlopen van ons reserveringssysteem, aanvaardt de stichting geen aanspraak op mondelinge afspraken.

Betaling:  De volledige huurprijs dient te zijn betaald uiterlijk 14 dagen voor de huurdatum.

De borgsom en eventueel teveel betaald verbruiksvoorschot, ontvangt u terug op de rekening nadat het gebouw en inventaris door de beheerder is gecontroleerd en akkoord is bevonden en er verder geen gegronde klachten zijn binnengekomen. Wij streven ernaar om dit binnen 14 dagen af te handelen. Huurder is op die avond verantwoordelijk voor het gebouw en de daar aanwezige spullen. Zaken die kapot gaan zullen op de borgsom in mindering worden gebracht of indien de schade meer bedraagt met de eindfactuur verekent worden. BuBeClu stelt zich niet aansprakelijk voor enerlei schade of diefstal die is ontstaan tijdens de huurperiode.

Annuleren: minimaal 14 dagen voor aanvang van uw feest. Daarna geldt: Indien men om dringende reden moet annuleren verliest men 50% van de borgsom, maar zullen geen verdere kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen u vragen om een bewijs te overhandigen. Annuleren binnen 14 dagen zonder dringende reden leidt tot algeheel borgsom verlies.

Verlies borgsom:

In de volgende gevallen behoud het bestuur van Stichting Participatiehuis zich het recht voor de borgsom niet terug te betalen:

 • Er is geconstateerd dat u zonder toestemming uw eigen drank heeft meegenomen;
 • Bij signalen dat er binnen is gerookt;
 • Bij signalen van drugsgebruik of andere verboden middelen;
 • Er ruimtes of zaken zijn gebruikt die u niet hebt gehuurd;
 • Ruimtes niet schoon zijn achter gelaten;
 • Serviesgoed niet schoon is achter gelaten;
 • Serieuze klachten door omwonenden en/of politie;
 • Een feest/activiteit later wordt afgesloten dan 02.00 uur;
 • Er geconstateerd wordt dat er alcohol is geschonken aan jongeren onder 18 jaar;
 • Er lichten zijn aangelaten en/of barkoeling niet is uitgezet (NB. in de hal blijft er altijd een lichtpunt aan!);
 • De frituurpan niet is uitgezet.

Let op! Voor jongerenfeesten t/m 23 jaar gelden de volgende extra regels:

 • Iedereen moet een identiteitsbewijs kunnen tonen en daartoe ook bereid zijn;
 • Vanwege het hogere risico op schades of overlast is de waarborgsom € 250 euro;
 • Bij gebruik van onze complete dj set dient een ervaren dj aanwezig te zijn. Meld de naam van deze persoon + contactgegevens in uw mail;
 • Tot en met de leeftijd van 23 jaar is oudertoezicht vereist en zal de huurovereenkomst derhalve op naam van die ouder worden gesteld, die daarmee tevens eindverantwoordelijke is.

Op de dag van de activiteit:

Huurder haalt op het dagdeel voorafgaand aan het huurmoment, de sleutel op bij Cigo Lukas, Markt 71 in Wijk en Aalburg of bij Mikado, Aalburgsesrraat 8 te Wijk en Aalburg onder vertoning van de factuur die u per mail hebt ontvangen. Bewaar uw factuur dus zorgvuldig. U levert de sleutel ook weer bij Cigo Lukas of Mikado in nadat u het gebouw schoon hebt achter gelaten.

Maakt u gebruik van de sleutelkast bij de voordeur dan dient u na afsluiten de sleutel terug in het kastje te doen, draai het wieltje van de sleutelcode een paar keer om.

De sleutel past op de deur aan de voorkant. Probeert u de (geluid) overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en laat deuren en tussendeuren zoveel mogelijk gesloten. Bij binnenkomst ziet u links voor u een deur van de meterkast. Aan de binnenkant van die kast treft u een lijst aan waarop staat welke schakelaars waarvoor dienen. De sleutel mag u in het slot laten.

De zaal, de hal + toiletten worden na afloop schoon achter gelaten. Schoonmaken doet u direct aansluitend aan uw activiteit of de volgende ochtend voor 11.30 uur. Maak gebruik van de aanwezige checklist en teken die af! Maakt u schoon op zondag, houdt dan rekening met de buurt en laat deuren zoveel mogelijk gesloten. 

U kunt er ook voor kiezen de schoonmaak af te kopen.

U draag zelf zorg voor de afvoer van uw afval. Neem dus uw vuilniszakken mee terug naar huis. Plastic afval kunt u in de daarvoor bestemde groene zakken buiten aan de lantaarnpaal hangen.

Er wordt vanuit gegaan dat de volledige catering door huurder zelf wordt verzorgd. In overleg kunnen wij dit voor u ontzorgen, informeer naar onze mogelijkheden.

BuBeClu beschikt over de benodigde hoeveelheid kopjes, glazen, borden etc. Het gebruik daarvan is in de prijs inbegrepen. Wat er is mag worden gebruikt mits schoon weer terug geplaatst in de desbetreffende kastjes/laden. U mag eveneens koffie en thee zetten met onze apparatuur. Het gebruik hiervan is inbegrepen in de prijs van de zaalhuur.

Voor de duidelijkheid hebben we een checklist gemaakt van wat wij verwachten voor en na het gebruik van de ruimtes.

Voor aanvang van een activiteit:

 • Zet meegebrachte spullen op de juiste plaats.
 • Kijk de toiletten na of er voldoende toiletpapier aanwezig is en vul deze indien nodig aan uit de voorraad.
 • Zet vuilnisbakken klaar, indien nodig met een nieuwe zak erin.

Na de activiteit dient u het volgende te doen (indien nodig na gebruik):

 • Vegen, stofzuigen, opruimen en dweilen van zaal, keuken, gang en toiletten.
 • Alle gebruikte spullen terug op de juiste plaats.
 • Bar schoonmaken (niet vergeten om onder de lekplaten schoon te maken)
 • Vuilnisbakken leegmaken en vuilnis meenemen.
 • Afwassen, afdrogen en opruimen gebruikte servies.
 • Aanrecht schoon achter laten.
 • Buiten het gebouw nalopen en opruimen wat bezoekers hebben achtergelaten.
 • Loop de checklist na.

Het gebouw dient uiterlijk om 02.00 uur gesloten te worden!

Wij wensen u een aangenaam verblijf in ons gebouw.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.